Multivendor support services

Podpora zařízení od více výrobců do jediného kontraktu.

  • V současnosti existuje málo IT prostředí využívajících jednoho dodavatele. HP Datacenter Care for Multivendor nabízí možnost spojit podporu zařízení několika výrobců do jednoho kontraktu a tím zjednodušit jak správu dodavatelů služeb, tak i případnou správu incidentů.

  • Spojuje také odpovědnost správy dodavatelů s dodávkami služeb do jednoho kontraktu, získáte jeden kontakt pro hlášení incidentů, jeden kontakt pro otázky týkající se prostředí a plánování a také jediný kontrakt, který je třeba vyjednávat.