Integration & Performance Services

Integration & Performance Services

Ať je Vaše organizace kdekoli na cestě digitální transformací IT, služby HPE Integration & Performance Services pomohou zvýši zhodnocení a zrachlit návratnost investic do IT. Nechte HPE experty udělat to, co Vaše IT potřebuje.

  • Konzultace, návrhy a transformace – Na míru přizpůsobené workshopy, které zákazníkům pomohou se změnami v jejich IT. Plány a návrhy upgradů infrastruktury v souladu se zákazníkovou strategií.
  • Zavádění a spouštění systémů – Hladké a profesionální spuštění IT infrastruktury nebo tovární před-integrace u zákazníka na místě.
  • Integrace a migrace nových HPE zařízení do zákazníkova IT prostředí
  • Provoz a jeho zlepšování – Služby posouzení, řízení & zlepšení výkonosti, kapacity & dostupnosti Vaší IT infrastruktury
  • Likvidace zařízení a sanitizace médií – Skupina služeb pro bezpečné vyřazení z provozu

Objednávejte formou jednorázové poptávky nebo prostřednictvím servisních kreditů.

 

 

integration